MADDE 1 – AMAÇ

Bu Uzaktan Satış Sözleşmesi, Tüketici Koruma Kanunu No. 6502 ve Uzaktan Satış Yönetmelikleri hükümleri gereğince ALICI tarafından SATICI’nın web sitesinden elektronik olarak sipariş edilen ürünlerle ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. ALICI, bu Sözleşme’nin kurulmasından önce, sipariş vermeden önce ve ödeme yükümlülüğünü üstlenmeden önce https://gradeshoes.com/ adresindeki bilgileri inceleyerek aşağıdaki konularda bilgilendirilmeyi kabul eder.

MADDE 2 – TARAFLAR

SATICI HAKKINDA BİLGİLER Unvan: Panos Mimarlık İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. Adres: Çağlar Mah. No: 2/5 35430 Urla / İzmir TR Telefon: +90 505 116 86 24 E-posta: support@gradeshoes.com Ürün iadeleri için adres: Yeşil Mah. No: 29/16 A 45760 Yunusemre / Manisa TR

ALICI HAKKINDA BİLGİLER
Ad Soyad:
Adres:
Telefon:
E-posta:

MADDE 3 – SATILAN ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1. ALICI, ürünle ilgili ana nitelikler, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme yöntemi ve teslimat hakkında bilgi sahibi olduğunu ve bunlara yazılı onayını verdiğini beyan eder. ALICI, bu Sözleşme’ye karar vermeden önce SATICI tarafından Uzaktan Satış Yönetmelikleri uyarınca sağlanması gereken tüm bilgileri edindiğini ve temsil ettiğini kabul eder.

3.2. ALICI tarafından satın alınan ürünün nitelikleri ve miktarı, https://gradeshoes.com web sitesinde ve faturada belirtilen bilgilerle aynıdır. Ürün satıldıktan sonra, sipariş özeti ve satış sözleşmesinin hükümleri ALICI’nın e-posta adresine gönderilir. Taşıma ve teslimat için ek masraflar varsa, bu detaylar da ALICI’nın e-posta adresine gönderilir.

3.3. https://gradeshoes.com web sitesinin sistem hatalarından kaynaklanan ürün fiyatı hataları durumunda, ALICI derhal hatadan haberdar edilir. ALICI’nın tercihine bağlı olarak, ya işlem iptal edilir ya da gerçek ürün fiyatı kullanılarak satış işlemine devam edilir.

3.4. Ürün fiyatı ve ödeme için döviz kuru, ALICI’nın ikamet ettiği konuma bağlı olarak değişebilir. Türkiye’de ikamet eden ALICI’ların satın aldığı ürünlerin ödemesi Türk Lirası döviz kuruyla yapılırken, Türkiye dışında ikamet eden ALICI’ların satın aldığı ürünlerin ödemeleri Euro ve USD döviz kurlarıyla yapılır. ALICI, ikamet konumunu değiştirmek için VPN kullanıyorsa ve ürün satın alıyorsa, SATICI satış işlemini buna göre iptal etme hakkını saklı tutar.

3.5. Kredi kartı ile ödeme tek seferlik olarak yapılabilirken, bankalarla yapılan sözleşmelere bağlı olarak mevsimsel olarak birden fazla taksit ödemesi yapılabilmektedir. Taksit ve olası sonraki faiz, ilgili bankanın takdirine bağlıdır.

3.6. Satış Sözleşmesi kapsamındaki ürünün teslimatı için ürün bedeli ALICI tarafından tercih edilen yöntemle ödenmelidir. Ödemelerin kredi kartları aracılığıyla yapılabilmesi için ALICI’nın kredi kartı bilgilerini ödeme alanına tam olarak girmesi gerekir. Ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka tarafından iptal edilirse, SATICI satış sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırabilir ve SATICI artık ürünü teslim etme yükümlülüğünde olmaz.

MADDE 4 – ÜRÜN TESLİMATI

4.1. SATICI, satın alınan ürün için ALICI’ya tahmini bir teslimat süresi sağlayabilir. Teslimat süresi, SATICI tarafından vaat edilen süreyi aşmamalıdır ve en fazla 30 (otuz) gün olan yasal süre içinde gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir nedenden dolayı siparişin SATICI tarafından vaat edilen süre içinde teslim edilememesi durumunda, bu gecikme ALICI’ya bildirilir.

4.2. Ürün, ALICI tarafından belirlenen teslimat adresindeki kişiye, fatura ile birlikte teslim edilir. Teslimat adresindeki kişi tarafından ürünü kabul etmekten kaynaklanan herhangi bir hasar ve masraflar, SATICI’nın sorumluluğunda değildir. Teslimat adresindeki kişiye teslim durumunda, bu teslimat, ALICI’ya yapılan bir teslimat olarak kabul edilir. SATICI, yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır.

4.3. ALICI, teslimat sırasında ürünü derhal kontrol etmekten ve herhangi bir kushur unsurunu SATICI’ya telefon numarasından hemen bildirmekten sorumludur.

MADDE 5 – SATICI VE ALICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. SATICI, Sözleşme kapsamındaki ürünü, siparişte belirtilen niteliklerde, tam, eksiksiz ve garanti belgeleri ile kullanım kılavuzlarıyla birlikte teslim etmekten sorumludur.

5.2. ALICI, teslimat sırasında ürünü derhal kontrol etmekten, ürün veya kargo ile ilgili herhangi bir sorun varsa ürünü reddetmekten ve kargo şirketi yetkilisine bir rapor düzenlemekten sorumludur. Ürün durumu ile ilgili tespit ve bildirim yapılmadığı takdirde, alınan ürünün hasarsız olduğu kabul edilir.

5.3. SATICI’nın sipariş edilen ürünleri veya hizmetleri teslim etmesi imkansız hale geldiğinde, SATICI bu durumu fark ettiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketicileri yazılı olarak veya kalıcı veri depolama araçlarıyla bilgilendirme ve bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde ödenen tüm ödemeleri, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere iade etmekle yükümlüdür. Ürün stokta bulunmuyorsa, bu durum ürün temin edilemez olarak değerlendirilmez.

MADDE 6 – İPTAL HAKKININ KULLANILMASI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir cezai koşula tabi olmaksızın, 14 (on dört) gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 7. Maddede iptal hakkının kullanılamayacağı ürünler dışında, ALICI, cayma bildirimini 14 (on dört) gün içinde MADDE 2’de belirtilen e-posta adresine veya telefon numarasına göndererek cayma hakkını kullanabilir. SATICI, ürünün geri alınması için bir teklif sunmadığı sürece, ALICI’nın cayma bildirimini sunduğu tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü orijinal fatura ve fatura arkasındaki doldurulmuş iade formu ile birlikte SATICI’ya veya belirlenen kişiye geri gönderme yükümlülüğündedir. Ayrıca, çekilme hakkının kullanılmasından sonra 10 (on) gün içinde geri verilmesi gereken ürünler, SATICI’nın yeniden satış yapabilmesi için kullanılmamış, giyilmemiş, yıkanmamış ve orijinal ambalajında olmalıdır. Bu durumda, ürünün teslimat masrafları SATICI tarafından karşılanır. Faturası şirket adına düzenlenen siparişlerin iadesi, iade faturası düzenlenmedikçe tamamlanmayacaktır. Cayma hakkı kullanılan ürünün iadesinde, ürünün fiyatı, ürünün SATICI tarafından alınış şeklini temel alan ALICI’nın orijinal ödeme yöntemi kullanılarak 14 (on dört) gün içinde iade edilir. Kredi kartı ile iade işlemlerinde iade süresi bankaya bağlı olarak değişebilir. İade edilecek ürün, denemeden başka kullanılmamış, dışarıda giyilmemiş olmalıdır, yıkanmamış ve/veya hasar görmemiş olmalıdır. Cayma durumunda, iade edilen ürün iade politikasının koşullarını karşılamıyorsa, ürün aynı adrese ek bir ödeme yapmadan geri gönderilir.

MADDE 7 – İADE HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Özel günler için hazırlanan ve üretilen belirli ürünler, Noel, Sevgililer Günü, Anneler / Babalar Günü gibi, iade edilemez.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Uzaktan Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan ihtilaflar, Tüketici Koruma Kanunu’nun 6502 sayılı maddesi uyarınca belirtilen değerlere kadar, ALICI’nın ikametgahı ve Ürün veya Hizmetin satın alındığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri tarafından çözümlenecektir. Tüketici Koruma Kanunu’nun 6502 sayılı maddesinin 1. Paragrafında belirtilen alt ve üst sınırlar doğrultusunda, tüketici talepleri ilçe/il tüketici hakem heyetleri tarafından belirlenir.

İADE VE DEĞİŞİM POLİTİKASI

Gradeshoes.com’dan sipariş ettiğiniz herhangi bir ürünü, herhangi bir gerekçe göstermeden ve herhangi bir cezai tazminata tabi olmadan, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade edilecek ürün, denemeden başka kullanılmamış, dışarıda giyilmemiş olmalıdır, yıkanmamış ve/veya hasar görmemiş olmalıdır.

Bir ürünü iade etmek için, iade edeceğiniz ürünü support@gradeshoes.com adresine bir e-posta göndererek hangi ürünü iade etmek istediğinizi bildirebilirsiniz.

Grade Shoes’a bildirimde bulunduktan sonra, iade etmek istediğiniz ürünleri aşağıdaki adresimize, fatura ve fatura arkasındaki doldurulmuş iade formu ile birlikte gönderebilirsiniz:

İade Adresi: Yeşil Cad. No: 29/16 A 45760 Yunusemre / Manisa TR

Ürün iade koşulları aşağıdaki gibidir:

Tüm ürünlerimiz orijinal ambalajlarında teslim edilecektir. Dünya çapındaki teslimatlar en fazla yedi iş günü sürer. Yeni ve kullanılmamış ürünlerin teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde zamanında iadesini kabul etmekten memnuniyet duyuyoruz. Lütfen dikkat edin, tüm iade masrafları iadenizden düşülecektir.

İade edilecek ürünler, orijinal fatura ve doldurulmuş iade formu ile birlikte kullanılmamış, giyilmemiş ve yıkanmamış durumda olmalıdır. Ürün, orijinal ambalajında hasar görmemiş ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır. Adı ve bildirim olmadan iade edilen ürünler kabul edilmeyecektir.

Orijinal kargo masrafları iade edilemez. Gümrük vergileri iade edilemez.

Ürün, bir şirket tarafından faturalandırılmışsa, iade faturası düzenlemeniz ve iade paketi ile birlikte göndermeniz gerekecektir. Şirket iadeleri için, iade faturası olmadan iadeler kabul edilmeyecektir.

Orijinal ambalajı olmayan veya hasarlı ambalaj ile iade edilen ürünler, kargo şirketinin herhangi bir etiketi, herhangi bir ambalaj bandı veya orijinal ambalajları hasar görmüş olarak kabul edilmeyecektir. İade edilen ürünler kusurlu bir şekilde alınırsa, ürünler göndericiye geri gönderilecek ve tüm ek teslim masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Ürünün orijinal teslimatında herhangi bir aksesuar varsa, bu aksesuarlar orijinal ambalajlarında paketlenmeli ve zarar görmeksizin iade edilmelidir.

Ürünün kullanım amacını kaybetmiş olması ve/veya yeniden satış için uygun olmaması durumunda ürün iade edilemez.

Noel, Sevgililer Günü, Anneler / Babalar Günü gibi özel günler için hazırlanan ve üretilen belirli ürünler iade edilemez.

Gradeshoes.com’dan ürün aldıktan sonra, lütfen ürünün tüm koşullar, şartlar ve iade politikalarımızla uyumlu olduğundan emin olun. Ürün iadesi kabul edilirse, iade edilen ürünün fiyatı, alıcının orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilecektir. İade edilen ürün iade politikasının koşullarını karşılamıyorsa, ürün aynı adrese ek bir ödeme yapılmadan geri gönderilecektir.

Ürün iadesi tamamlandığında ve işlemler tamamlandığında, e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Ürün fiyatı orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilecektir. Ödeme banka havalesi ile yapılmışsa, ürün bedeli iade formunda belirttiğiniz IBAN numarasına iade edilecektir. Ödeme kredi kartı ile yapılmışsa, iade kredi kartına aktarılacaktır. Bu iadenin banka hesap özetinizde ne zaman görüneceği, bankaya göre değişebilir. İade beklediğinizden daha uzun sürerse, lütfen bankanızla iletişime geçtiğinizden emin olun.

Değişim Politikası

Hiçbir neden belirtmeksizin, Gradeshoes.com’dan satın aldığınız herhangi bir ürünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde değiştirebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz ürün, deneme dışında kullanılmış olmalıdır, kısa süreli giyilmiş olmamalı, yıkanmamış olmalı ve zarar görmemiş olmalıdır.

Ürünü değiştirmek için, değişim bildirimi yapabilirsiniz.

Grade Shoes’a bildirimde bulunduktan sonra, değiştirmek istediğiniz ürünleri fatura ile birlikte aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz.

Değişim Adresi: Yeşil Cad. No: 29/16 A 45760 Yunusemre / Manisa TR

Lütfen değişim isteğini açıkça iade formunda belirtin ve hangi ürünü ve renkleri değiştirmek istediğinizi belirttiğinizden emin olun.

Talebiniz ve değiştirmek istediğiniz ürün bize ulaştıktan sonra, ürün kontrol edilecek ve onaylanırsa, stokta mevcutsa değiştirmek istediğiniz ürün size ek ücret talep edilmeden değiştirilecektir. Değiştirilen ürün ile iade edilen ürün arasında fiyat farkı varsa, bu fiyat farkı tüketici tarafından karşılanacaktır. Ürün stoklarda bulunmuyorsa, iade politikasında belirtilen aynı ödeme yöntemiyle iade yapılacaktır.

Müşteriler istedikleri herhangi bir ürünü değiştirebilirler.

Personal Data Processing and Protection

Bu genel bilgilendirme metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu No. 6698 ve veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Panos Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (“Şirketimiz”) tarafından, Şirketimizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanan müşterileri/kullanıcıları ve Şirketimizle ilgili tüm gerçek ve tüzel kişileri, ürün ve hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak amacıyla işlediğimiz Kişisel Veriler hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Detaylı bilgiye www.gradeshoes.com web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimizle kurulan yasal ilişki bağlamında; Kişisel Veri Sahiplerinin, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeleri için gerekli işlemlerin, Şirketimizin iş birimleri tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla; Şirketimizin İş Ortakları ve/veya tedarikçileri ile işlemlerinin gerçekleştirilmesi; bu verilerle otomatik olarak fatura düzenlenmesi, karışıklık oluşturmadan bu verilerle bu amaçla otomatik olarak fatura düzenlenmesi; müşterilerin, Şirketimizde oluşturulan kayıtlar aracılığı ile genel ya da özelleştirilmiş kampanya ve tekliflerden yararlanmasının sağlanması; müşterilere, mail, e-posta, SMS ve telefon aracılığıyla sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili kampanyaların iletişimi; müşteri değerlendirmeleri, alışkanlıklar ve kullanım desenleri ve gereksinimlerine dayanarak ürün ve hizmetlerimizi özelleştirme ve müşterilere önerme ve iletişim; müşterilerin, Şirketimizin ürünlerini ve hizmetlerini kullanmaya devam etmelerini sağlamak için katalog ve kampanyaların sunulmasına ve iletilmesine yönelik gerekli çabaların yürütülmesi; müşterilerin taleplerine uygun olarak ürünlerin ve hizmetlerin hem satın alma hem de satış sonrası süreçlerinde ve yeni alımlarında kullanılabilmesi için ürünlerin değiştirilmesi ve değiştirilmesi amacıyla gerekli çabaların yürütülmesi; satın alınan ürünlerle ilgili şikayetlerin veya incelemelerin yanıtlanması ve müşterilere bu konuda bildirimde bulunulması; bire-bir veya entegre pazarlama faaliyetlerinin, satış ve satış sonrası operasyonların ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi; iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınması; Şirketimizin fiziksel güvenliğinin ve denetimlerinin sağlanması; Şirketimizin yerlerinin idari ve hukuki süreçleri, iletişim tarafından yürütülen iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ve finansal operasyonlarının performansı ve yönetimi yanı sıra ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve/veya uygulanmasına yönelik olmak üzere Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve/veya uygulanması amacıyla Şirketimiz tarafından ürün/proje/üretim alındığını ve yatırım kalitesi süreçlerini belirleme ve uygulama amacıyla, müşteri ilişkileri yönetimi sürecinin planlanması ve/veya yürütülmesi süreci; müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi süreci; müşterilere posta, e-posta ve telefon aracılığıyla ulaşma; müşterilerin Şirketimize ilettikleri taleplerin ve şikayetlerin iletilmesi ve bu taleplerin ve şikayetlerin takip ve yönetimini sağlama amacıyla; Şirketimizin yerlerinde fiziksel güvenliğin ve denetimlerin sağlanması ve yönetimi amacıyla Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının, iletişimin, pazar araştırmasının ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve finans operasyonlarının gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi süreci ile birlikte olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Alıcıları ve Paylaşımının Hukuki Nedenleri

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme koşulları kapsamında, Şirketimizin iş ortaklarına, paydaşlarına, yetkililerine ve/veya bu amaçlarla belirlenen üçüncü taraflara, işbirliği içinde yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi ve Şirketimizin ticari operasyonlarının sürdürülmesi, düzenleme kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ve faaliyetler; Şirketimizin ticari operasyonlarına devam ederken kurulan iş ortaklığı için amaçlandığı gibi hizmet alımı ve projelerin gerçekleştirilmesi; Şirketimizin stratejilerinin tasarlanması, ticari operasyonların etkin bir şekilde yönetilmesi ve denetlenmesi; müşteri talepleri ile satış ve satış sonrası süreçler sırasında iletilen taleplere dayanarak ürünlerin gereksinimlerine ve kullanımına uygun olarak değiştirilmesi; müşterilere posta, e-posta ve/veya telefon aracılığıyla kampanyaların duyurulması ve katalogların basılması ve dağıtılması amaçlarıyla, gerekli olduğunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili özel yasal varlıklara ve/veya bunlar tarafından belirlenen üçüncü taraflara Kişisel Verileri aktarabilir ve açıklayabilir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla gerçekleştirilen işlem faaliyetinin, Kanun kapsamındaki herhangi bir muafiyet veya istisna hükümlerinden birini karşılamadığı durumlarda, ilgili işleme ilişkin olarak ifade edilmiş rızanız Şirketimiz tarafından aranır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Dayanakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 1. maddesinde düzenlenen Kanunun amacı ve kapsamı hakkında ve Kanunun 5 ve 6. maddelerinde düzenlenen koşullar çerçevesinde, işleme dayalı ve kanun, sözleşme, iddia ve istek temelli hukuki nedenlere dayanarak ve Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, Kişisel Veriler farklı yöntemlerle, teknik ve diğer yöntemler aracılığıyla ve/veya Şirketimiz tarafından belirlenen ve/veya Şirketimiz veya Şirketimiz tarafından atanan veri işleyicileri tarafından işlenmek üzere yetkilendirilen sosyal medya hesapları gibi çeşitli araçlarla, sözlü, yazılı ve elektronik medya üzerinden toplanır.

Kişisel Veri Sahiplerinin Kanun kapsamında sahip olduğu haklar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, Şirketimiz, Kişisel Veri Sahiplerinin hakları konusunda bilgilendirme yapar, bu hakların nasıl kullanılacağına dair rehberlik sağlar ve tüm bunlar için gerekli olan iç mekanizmayı, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirir. Kanunun 11. maddesi uyarınca, Kişisel Veri Sahiplerine, Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel Verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasını bilme, Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere silme veya düzeltme işlemlerinin bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin, Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde işlenmesine itiraz etme, Kişisel Veri Sahiplerinin bu haklarını kullanmak için başvurabilecekleri usul ve esaslar açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu haklarınızı kullanmak için, Şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurularınız, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca belirlenen tarifeye göre bir ücret talep edebilir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu:

Panos Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Mersis No:

0793012483800015

Adres: Yeşil Cad. No: 29/16 A 45760 Yunusemre / Manisa TR

Telefon: +90 850 885 0516

E-posta: info@gradeshoes.com

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahipleri, Kişisel Verileri ile ilgili olarak bu politikada belirtilen haklarını kullanabilirler. Bu haklarınızı kullanmak için yukarıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak şirketimize başvurabilirsiniz.

Bu politika, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde gizlilik ve veri güvenliği ilkesi ile birlikte uygulanır ve gerektiğinde güncellenebilir. Güncellenmiş politikalarımızı web sitemizden takip edebilirsiniz.

Bu bilgilendirme metni, Grade Shoes web sitesinde satışa sunulan ürünler ve hizmetlerle ilgili değişim politikasını ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili genel politikayı içermektedir. Her iki politika da müşteri memnuniyeti ve güvenliği temelinde düzenlenmiştir ve bu ilkeler doğrultusunda uygulanır. İlgili tüm tarafların haklarını korumak ve işlemleri şeffaf bir şekilde yürütmek amacıyla bu politikaları oluşturduk ve uyguluyoruz.